top of page

Jarmo Kauppinen

0400 254 836

jarmo.kauppinen@armstrong.fi

LinkedIn

Jarmo Jami Kauppinen on kokenut Headhunter, jolla on takana reilut 160 onnistunutta hakua yhdessä ja erikseen muiden työkavereiden kanssa useissa eri segmenteissä maanlaajuisesti. Hän uskaltaa myös haastaa asiakasta kehittämään toimintaansa yhä muuttuvassa markkinassa. Rohkeus, uteliaisuus, idearikkaus ja pelisilmä lisättynä yrittäjähenkiseen tapaan toimia ovat mukana päivittäisessä tekemisessä. Oma työkokemus myynnistä, myynnin johtamisesta sekä kansainvälistymisestä ovat olleet vahvasti mukana jo yli 30 vuotisen työuran aikana. Muutoskyky ja uudistuminen on jatkuva prosessi joka antaa mahdollisuuksia niin rekrytoivalle yritykselle kuin varsinaisille potentiaalisille kandidaateille.
Tavoitteena saada potentiaalisista kandeista vahvuudet esille sekä auttaa tulevaisuuden suunnittelussa.

Koulutus: MBA

bottom of page