top of page

WHAT'S

YOUR

NEXT?

Me pidämme ihmisistä. Yritykset ja yhteisöt koostuvat erilaisista ihmisistä. Eri persoonien kokonaisuus muodostaa ne juuri sellaisiksi, kuin ne ovat. Jokainen firma ja tiimi on ainutlaatuinen sen hetken kokoonpanonsa ja siitä seuranneen dynamiikkansa seurauksena. Me etsimme yrityksille tai yhteisöille parhaat avainhenkilöt oikeisiin tehtäviin.

WHAT'S YOUR NEXT?

Me pidämme ihmisistä. Yritykset ja yhteisöt koostuvat erilaisista ihmisistä. Eri persoonien kokonaisuus muodostaa ne juuri sellaisiksi, kuin ne ovat. Jokainen firma ja tiimi on ainutlaatuinen sen hetken kokoonpanonsa ja siitä seuranneen dynamiikkansa seurauksena. Me etsimme yrityksille tai yhteisöille parhaat avainhenkilöt oikeisiin tehtäviin.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leena Leipuri, Tuotantojohtaja

Kumppaneitamme

Yritysten kasvu tai yrityksessä tapahtuneet muutokset vaativat uusia avainhenkilöitä ja uutta osaamista. Meidän avullamme löydät sopivat henkilöt niin johtoryhmä- tai päällikkötasolle kuin vaativiin asiantuntijatehtäviinkin. Meidän tahtomme on tuoda avainhenkilörekrytointiin mukaan aidot ja mielekkäät kohtaamiset ihmiseltä ihmiselle, liiketoimintaa ja yrityksen menestysedellytyksiä unohtamatta. Me osaamme keskustella erilaisissa kehitysvaiheissa olevien yritysten tilanteesta ja tarpeista asiantuntevasti yli toimialarajojen.

Koeaikatakuu

Annamme asiakasyritykseen kauttamme rekrytoidulle toimihenkilölle koeajan pituisen takuun! Jos ehdokkaan ja yrityksen yhteinen taival katkeaa koeajalla, etsimme veloituksetta tilalle tehtävään paremmin sopivan henkilön. Joskus tilanne ja syntyvä dynamiikka yllättää myös meidät. Ihmisten kanssa toimiessa on armollista ja rehellistä todeta, että virheitä sattuu.

Headhunting eli suorahaku

Autamme rakentamaan tehtävään sopivan osaamis- ja kompetenssiprofiilin, minkä avulla tunnistamme oikeanlaisen osaamisen ja varmistamme sopivimman henkilön löytymisen. Haemme yrityksen avain- ja johtotehtäviin optimaalisesti profiiliin sopivia ehdokkaita. Esittelemme asiakkaallemme riittävän määrän parhaita saatavilla olevia ehdokkaita. Usein se on vähintään kolme, joskus tasan yksi. Suorahaku voidaan niin halutessanne yhdistää avoimeen hakuun ja julkiseen rekrytointiprosessiin.

Avoin haku

Etsimme johto- ja avaintehtävistä kiinnostuneista hakijoista sopivat ehdokkaat yhdessä kartoitetun osaamisprofiilin mukaan. Luomme hakuilmoituksen, hyväksytämme sen asiakkaalla ja julkaisemme ilmoituksen tilanteeseen ja toimialaan nähden toimivissa medioissa. Avullamme hakuprosessi on sujuva, tehokas ja nopea. Käsittelemme ehdokkaat asiantuntevasti, korrektisti ja syventyvästi arvioiden. Avoin haku voidaan tarvittaessa täydentää suorahauksi.

Henkilöarvioinnit avainhenkilöiden rekrytoinnin yhteydessä 

Haun yhteydessä löytyneille kärkikandidaateille voidaan tehdä asiakasyrityksen päätöksen tueksi psykogiset ja johtotason edellyttävät henkilöarvioinnit. Arvioinnin avulla pystytään löytämään hakijan henkilökohtaiset vahvuudet, joiden valjastaminen yrityksen käyttöön parantaa toiminnan tehokkuutta. Henkilöarviointi määrittää tarkasti kandidaatin ominaisuudet tulevan tehtävän hoitamisessa. Pystymme arvioimaan myös ehdokkaiden liiketoimintaosaamista, taloudellisten tunnuslukujen hallintakykyä ja kuinka ehdokkaat osaavat esiintyä medialle. Asiakkaan vaatimusten mukaisesti suunniteltujen arviointien avulla varmennetaan hakijan sopivuus haettavaan tehtävään, ajankohtaiseen haasteeseen ja henkilön yhteistyökyky muun organisaatioon kanssa.

Henkilöarvioinnit yrityksen avainhenkilöille

Yrityksen avainhenkilöiden vahvuudet ja toimintatavat poikkeavat toisistaan, mikä voi aiheuttaa sisäisiä ristiriitoja, toiminnan tehottomuutta ja työtyytyväisyyden laskua. Aivan yhtä hyvin henkilöiden luontaiset taipumukset ja osaaminen voi luoda hyvin miellyttävän, tehokkaan ja dynaamisen ryhmän tai työparin. Autamme henkilöstön ominaisuuksien ja toimintamallien kartoituksessa, jotka auttavat työyhteisöä ymmärtämään jäseniään paremmin ja kehittämään suorituskykyään.


Henkilöiden syvällisen arvioinnin avulla kykenemme löytämään jokaiselle henkilölle sopivia kehityskohteita, joita kehittämällä työtyytyväisyys ja tehokkuus saadaan kasvamaan. Autamme yritystä myös rakentamaan seurannan, minkä avulla kehittymistä voidaan seurata ja kehittää edelleen. Uskallamme ilmaista rakentavasti myös sen, miten jotakin tiettyä henkilöä ei kannata ohjata tai johtaa.

bottom of page