top of page
  • Writer's pictureTuomo Saarni

Älä rekrytoi – rekrytointifirman opas rekrytoijalle

Päivitetty: 15. tammik.


Lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa yrityksessä on tehtävä, joka pitäisi täyttää. Syynä voi olla, että yrityksen aikaisempi tehtävää hoitanut otti ja lähti katsomaan vihreämpää ruohoa aidan toisella puolen tai yritys on kasvanut ja tehtävää ei enää voida hoitaa otona. Voihan myös olla, että yrityksen uusi valittu suunta vaatii tällaisen tehtävän täyttöä. Eihän kehittyvä yritys voi olla ilman kehitysjohtajaa tai vastuullinen yritys ilman vastuullisuusjohtajaa.


Jos ajatellaan, että yritys toimii kuin kone, jonka sisällä pyörivät hammasrattaat ja lopputuloksena se kilkuttaa hyvää asiakkailleen, omistajilleen ja työntekijöilleen. Jokaisella hammasrattaalla on tehtävä, mitä ilman kone ei voi toimia ja jotkin muut hammasrattaat tarvitsevat juuri tätä ratasta, jotta ne kykenisivät pyörimään. Yksi tapa tunnistaa hyvä kone on laskea hammasrattaiden määrä ja niiden tarpeellisuus. Monimutkainen ja raskas kone pyörittää montaa ratasta, joista osalla ei ole mitään tehtävää. Ne vain pyörivät ja ehkä pyörittävät muutamaa muuta ratasta, joiden toiminta ei oikeastaan johda mihinkään, mutta konetta on rakennettu huolella ja uusia rattaita on lisätty aina tarpeen tullen. Kone on kuitenkin täynnä rattaita ja kukaan ei ole vuosiin uskaltanut katsoa tai koskea mihinkään, sillä kone toimii. Ei ehkä tehokkaasti, mutta toimii.

Vasaralla korjausta

Joskus voisi kuitenkin olla hyvä toimia kuten ohjelmistokehityksessä. Jokaisella ohjelmistolla on elinkaari, jonka tietyssä pisteessä tullaan tilanteeseen, jossa ei enää kannata purkalla virittää vanhaa ohjelmistoa vaan se kannattaa rakentaa nykyaikaisin menetelmin kokonaan uusiksi. Tämä, kuten hammasrataskoneenkin kohdalla, kuulostaa varsin radikaalilta toimenpiteeltä. Tässä on kuitenkin merkittävä etu, sillä kun suunnittelu aloitetaan tyhjältä pöydältä, voidaan kaikki vanhat oletukset heittää romukoppaan ja miettiä mikä on ohjelmiston tarkoitus, käyttäjät, halutut lopputulokset ja sen rakentamisesta syntyvät kustannukset. Kun alkumäärittely tehdään huolella, saadaan uusi ratkaisu, joka on merkittävästi virtaviivaisempi, jossa on korjattu vanhat teippaukset ja toimimattomat ominaisuudet. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös yritykseen.

Yrityksessä voidaan lähteä miettimään joko kokonaista yrityksen toimintalogiikkaa tai pelkästään johtamisjärjestelmää tai sen pienempiä osia. Jos yrityksellä on vaikeuksia kyetä määrittelemään, mikä on se tehtävänkuva mihin henkilö palkataan, mitkä ovat ne tavoitteet mitä henkilön tulee saavuttaa ja millaisin välinein hän niitä lähtee ratkomaan, niin usein tämä on merkki tilanteesta, jossa koneessa on jo niin paljon pyöriviä hammasrattaita, ettei kukaan uskalla koskea kokonaisuuteen. Asia ratkaistaan vain työntämällä uusia rattaita vanhojen joukkoon, jotta saadaan jokin uusi hihna liikkeelle.


Katse kokonaisuuteen

Neuvoksi sanoisin, että yrityksen on ennen rekrytointia hyvä katsoa liiketoimintaa kokonaisuutena ja miettiä ne prosessit ja mittarit, joita uuden rekrytoinnin halutaan seuraavan. Jos niitä on vaikea löytää, niin on syytä katsoa isompaa kokonaisuutta ja miettiä, olisiko sopiva hetki katsoa konepellin alle tarkemmin, jolloin myös muita tehtävänkuvia, prosesseja ja mittareita pitää määritellä uusiksi. On tässä vaiheessa hyvä avata suunnittelun pohjaksi se hallituksen huolella valmistelema strategia. Stategia toisessa kädessä katsoa öljyä tiputtavaa konetta ja kysyä onko tämä meidän paras ratkaisumme toteuttamaan omistajien valitsemaa strategiaa.

Vaikka Armstrong Next onkin rekrytointifirma, niin osaamme myös auttaa yrityksen kehittämisessä ja liiketoimintakoneiston rakentamisessa. Jossain tapauksessa käy niin, ettei uutta rekrytointia tarvita ja lopputuloksena on aikaisempaa sutjakampi koneisto. Joka tapauksessa ollaan ainakin varmempia, että uusi ratas on tarpeellinen osa yrityksen koneessa.

Loppuun vielä lyhyt kysymyslista rekrytointia suunnittelevalle:

  • Miten nykytilanteessa henkilön tehtävät toteutuvat

  • Mitkä ovat ne prosessit ja mittarit, jotka koskevat uutta henkilöä

  • Mitkä asiat muuttuvat, kun uusi henkilö onnistuu tehtävässään

  • Mitkä strategiset tavoitteet liittyvät uuden henkilön tehtäviin

Tuomo Saarni

Saarni on Armstrong Ammattiturvan hallituksen jäsen ja osakas.


26 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page